Tłumaczenie przysięgłe dokumentów samochodowych

Dokumenty samochodowe

Coraz częściej ze względów finansowych, decydujemy się na zakup samochodu z zagranicy. Największą popularnością cieszy się Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Należy jednak pamiętać o prawach i obowiązkach, panujących w innych krajach oraz o dokumentach, jakie są niezbędne podczas transakcji oraz ich tłumaczeniu. Dowód zakupu oraz dowód rejestracyjny powinien przełożyć na język polski tłumacz przysięgły

Dowód rejestracyjny V5C

Dowód rejestracyjny brytyjskiego samochodu nosi nazwę V5C. Potocznie jednak na wyspach używa się nazwy „logbook”. Jest zdecydowanie większy od polskiego dowodu, gdyż zajmuje aż dwie kartki rozmiaru A4 i jest koloru czerwonego. Jednak tylko pierwsza kartka V5C jest potrzebna do rejestracji samochodu w Polsce. Druga stanowi formularz zgłoszeniowy dla urzędu komunikacji w Anglii.
Tablica rejestracyjna w Wielkiej Brytanii jest przypisana do samochodu, a nie jego właściciela, co potwierdza zdanie widniejące na V5C: „This document is not proof of ownership”. Zatem od momentu zakupu, zarejestrowania lub podpisania umowy i przekazania dokumentu V5C, pojazd należy do osoby kupującej i jeśli opłacony został podatek oraz ważny jest przegląd samochodu, to bez przeszkód można go legalnie eksploatować.
Angielski dowód rejestracyjny V5C składa się z:
  • numeru rejestracyjnego pojazdu
  • danych posiadacza pojazdu (register keeper) – osoby, która w danym momencie odpowiada za pojazd i na adres której mają być wysłane ewentualne mandaty,
  • danych poprzedniego posiadacza (previous register keeper) – wraz z ich liczbą i datami nabycia,
  • danych nowego posiadacza (new keeper details) – jednak ta część V5C obowiązuje jedynie mieszkańców UK,
  • historii pojazdu (special notes) – w tym miejscu zapisywane są ewentualne uwagi o zgłoszonych szkodach, czy samochód pochodził z importu itp.
  • danych technicznych pojazdu (vehicle details) – takich jak marka, model, pojemność silnika,
  • notification of permanent export – części, którą wypełnia sprzedający, jeśli dany pojazd ma być wywieziony na eksport.
Prawdziwy i legalny dowód rejestracyjny V5C posiada znak wodny „DVL” i jest czerwony. Musi również posiadać poprawne dane i być oryginalny, w żadnym wypadku nie może być to kopia!

Certificate of Title – tytuł własności pojazdu

Decydując się na zakup samochodu ze Stanów Zjednoczonych jednym z najważniejszych dokumentów towarzyszących transakcji będzie Certificate of Title. Dokument ten pełni funkcję podobną do polskiego dowodu rejestracyjnego. Znajdują się bowiem na nim informacje dotyczące posiadacza auta, dane pojazdu oraz dane kupującego.
Certificate of Title jest niezbędnym dokumentem podczas odprawy i rejestracji samochodu w Polsce. Warto więc dokładnie sprawdzić, czy na dowodzie widnieje informacja, że auto można zarejestrować w Polsce, zwrócić uwagę na wszelkie szczegóły i nie dać się oszukać.
Istnieją trzy podstawowe grupy Certificate of Title:
  • Clear/Original Title – do tej grupy należą między innymi auta bezwypadkowe lub te, w których szkoda nie została zgłoszona. Zwykle samochody z tej grupy są najdroższe.
  • Salvage Title (MV-907A) – należą do niej auta po szkodzie, których ubezpieczenie nie pokryło z ekonomicznych przyczyn, ale mogą być rejestrowane w Polsce. Szkoda może być mała lub powypadkowa, co powinno być umieszczone w tytule własności. Auta te są zwykle tańsze, gdyż banki niechętnie je finansują. W niektórych stanach taki Certificate of Title jest wystawiany również dla samochodów kradzionych.
  • Grupa głównie oznaczana jako „Certificate of destruction; flood; non-repairable” - należą do niej samochody przeznaczone do sprzedaży na części, najtańsze z poważnymi uszkodzeniami. Nie można ich rejestrować w Polsce.
Certificate of Title wydawane jest głównie przez DMV (Department od Motor Vehicles) i odnotowywane jest w nim również „prawo zastawu”, w sytuacji udzielania pożyczki na zakup samochodu lub innego pojazdu.

Bill of Sale

Z określeniem Bill of Sale również można się spotkać na aukcjach w Stanach Zjednoczonych i oznacza ono nic innego jak brak wcześniej wspomnianego Certificate od Title, czyli tytułu własności pojazdu. Brak jakichkolwiek dokumentów wiąże się z wystawieniem jedynie ewentualnej faktury za zakup, jednak samochody posiadające status Bill of Sale zwykle pochodzą z niesprawdzonego i niepewnego źródła oraz nie mogą być rejestrowane w innych krajach, również w Polsce.
W ostatecznej sytuacji, gdzie dochodzi do zakupu auta z tytułem Bill of Sale, kupujący zostaje zobligowany do opłacenia kwoty za wydanie tytułu własności. Zwykle jest to koszt ok 150-200 dolarów.