Tłumacz przysięgły Języka angielskiego Wrocław


Zamów profesjonalne tłumaczenie

w dwóch prostych krokach.

Wypełnij formularz zlecenie, a następnie załącz plik do tłumaczenia.

ZLEĆ WYCENĘ

Tłumacz Przysięgły Marcin Kwiatkowski


Marcin Kwiatkowski - tłumacz przysięgły Wrocław, język angielski - nr wpisu TP/89/16. Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyłem studia na wydziałach Filologicznym oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Na tej uczelni ukończyłem także podyplomowe studia przekładu. Specjalizuję się w tłumaczeniu dokumentów prawniczych, finansowych, umów oraz aktów stanu cywilnego.

WIĘCEJ

OFERTA

tłumaczenia przysięgłe


Uwierzytelnione pieczęcią i podpisem uprawnionego specjalisty przekłady wszelkich dokumentów urzędowych, sądowych,notarialnych, samochodowych i innych. Tłumacz angielsko-polski oraz polsko-angielski dokona przekładów, które są akceptowane przez wszystkie sądy, urzędy oraz inne instytucje w Polsce i na całym świece.

tłumaczenia zwykłe


Kompleksowa oferta przekładów pisemnych z i na język angielski. Dotycząca wszelkiego rodzaju dokumentów takich jakumowy, korespondencja, dokumenty korporacyjne, oferty, teksty marketingowe i wiele innych.

tłumaczenia ustne


Profesjonalna obsługa obsługa translatorska m.in. podczas czynności notarialnych, spotkań biznesowych czy negocjacji handlowych, którą zapewni sprawdzony tłumacz polsko-angielski oraz angielsko-polski.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz przysięgły musi posługiwać się biegle danym językiem, być zaznajomionym z terminologią prawniczą oraz posiadać tytuł magistra. Umiejętności językowe przyszłych tłumaczy przysięgłych sprawdzane są na egzaminie państwowym organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin weryfikuje wiedzę kandydatów na tłumaczy przysięgłych przez tłumaczenie pisemne wymagających znajomości specjalistycznego słownictwa tekstów i zawsze stanowiące wyzwanie tłumaczenie ustne. Zdałem z wynikiem pozytywnym egzaminy na tłumacza przysięgłego języka angielskiego w 2016 roku, a następnie zostałem zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości, i z dniem 20 września 2016 roku wpisany na prowadzoną przez niego listę tłumaczy przysięgłych.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumacz przysięgły to instytucja występująca w licznych krajach świata, także te kraje, w których nie ma takiej równoważnej oficjalnej funkcji wymagają dodatkowych oświadczeń od tłumaczy, jeśli wynik ich pracy jest wymagany do spraw formalnych. Tłumaczenia przysięgłe, czy też raczej bardziej poprawnie poświadczone lub uwierzytelnione, są wymagane przy załatwianiu spraw w urzędach, sądach, bankach, przed notariuszami i w innych instytucjach. Wszędzie tam, gdzie osoba przyjmująca tłumaczenie musi mieć pewność, że to tłumaczenie jest zgodne z oryginałem i zostało sporządzone rzetelnie przez wykwalifikowanego tłumacza. Tłumaczenia przysięgłe są podpisane przez tłumacza przysięgłego i opatrzone jego oficjalną pieczęcią oraz zawierają oświadczenie, że tekst tłumaczenia jest zgodny z oryginałem. Wszystko to gwarantuje, że tłumaczenie będzie zaakceptowane w każdym urzędzie czy instytucji w kraju i za granicą.

Specjalizacje w tłumaczeniach przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego wymagają znajomości terminologii dotyczącej wielu dziedzin, nie tylko obszaru prawa. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi być gotowy do tłumaczenia każdego typu dokumentów na wezwanie organów wymiaru sprawiedliwości, ale również dla klientów na rynku komercyjnym. Mimo tego każdy tłumacz ma jeden lub kilka zakresów tematycznych tłumaczonych dokumentów, które leżą w obszarze jego szczególnych zainteresowań. Są to obszary, w których znajomość słownictwa ściśle specjalistycznego nie stanowi dla danego tłumacza przysięgłego trudności a klient może mieś pewność, że tłumaczenie na pewno będzie zawierać właściwe odpowiedniki zwrotów i terminów z oryginalnego tłumaczonego dokumentu.

---


F.A.Q - Najczęściej zadawane pytania


Jak wygląda proces zlecania tłumaczenia przysięgłego?

Najwygodniej jest przesłać skan dokumentu do tłumaczenia przysięgłego na adres email lub poprzez formularz. W odpowiedzi otrzymają państwo cenę tłumaczenia przysięgłego i termin realizacji. Można też dostawczych dokument osobiście do biura. Odbierając tłumaczenie można pokazać oryginał dokumentu. Tłumaczenia przysięgłe mogą być także przesłane pocztą.

Czy do tłumaczenia przysięgłego zawsze muszę dostarczyć oryginały dokumentów?

Tłumaczenie przysięgłe musi zawierać adnotację o tym czy zostało sporządzone z oryginału dokumentu czy też z kopii, skanu itp. Należy upewnić się czy instytucja wymagająca tłumaczenia akceptuje tłumaczenia przysięgłe wykonane z kopii, jeśli nie mają Państwo możliwości okazania dokumentu.

Czy tłumaczenie przysięgłe mogę otrzymać w formie elektronicznej?

Mogą państwo otrzymać skan tłumaczenia przysięgłego, które jest sporządzane w formie papierowej i opatrzone podpisem i odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego.

Czy tłumaczenie wykonane w Punkcie Tłumaczeń zostanie przyjęte w Urzędzie Stanu Cywilnego, Sądzie, banku itp.?

Tak, tłumaczenia przysięgłe to tłumaczenia nie tylko akceptowane ale wręcz wymagane przez urzędy, sądy i inne instytucje.

W cenniku nie ma dokumentu, którego tłumaczenia przysięgłego potrzebuję. Jaka jest cena jego tłumaczenia?

Ogólna cena tłumaczenia przysięgłego to od 40 zł za każde 1125 znaków ze spacjami w treści dokumentu. Cena może ulec zmianie ze względu na słownictwo specjalistyczne lub trudna do odczytania treść. Aby uzyskać dokładną cenę tłumaczenia przysięgłego wystarczy przesłać dokument przez formularz lub bezpośrednio na adres email.