Oferta tłumaczenia

Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywa tłumacz przysięgły. Nie tylko pozwala nam w zrozumieniu dokumentów sporządzonych w języku obcym. Dobry tłumacz to ktoś znacznie więcej niż osoba o wyjątkowych umiejętnościach językowych potwierdzonych odpowiednimi uprawnieniami. To także ktoś o rozległej, specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. Dzięki temu jest w stanie wykonać rzetelne przekłady poprawne nie tylko pod kątem językowym, ale i merytorycznym, a także o takim samym bądź podobnym układzie graficznym co oryginał. Korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego można uniknąć wielu błędów w przekładzie, które mogłyby skutkować poważnymi sankcjami prawnymi bądź finansowymi.


TŁUMACZENIA USTNE

Oferuję Państwu profesjonalne tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych, targów, wystaw branżowych, negocjacji handlowych, a także czynności notarialnych. Wykonuję przekłady z języka polskiego na angielski i na odwrót. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, zapewniając nie tylko rzetelne wykonanie przekładu, ale i poufność uzyskanych w ten sposób informacji. W zależności od zapotrzebowania oraz charakteru zlecenia mogę wykonać tłumaczenia ustne zwykłe, jak i uwierzytelnione (przysięgłe).


TŁUMACZENIA PISEMNE

Zapewniam profesjonalne tłumaczenia pisemne różnego rodzaju tekstów oraz dokumentów. W razie potrzeby mogą one zostać uwierzytelnione, ponieważ posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego. Przekłady zostają wykonane tak, by były zgodne z oryginałem nie tylko pod kątem merytorycznym, językowym, ale i z zachowaniem podobnego układu graficznego (podział na akapity, śródtytuły, wypunktowania, przypisy, itp.). Wykonam dla Państwa tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju dokumentów, korespondencji, ofert i innych tekstów, w tym także specjalistycznych (prawniczych, finansowych i więcej).


PRZYKŁADY TŁUMACZONYCH DOKUMENTÓW

Specjalizuję się w tłumaczeniu dokumentów z różnych dziedzin. Są to m.in.:
• odpisy aktu urodzenia/małżeństwa
• wydruki z KRS
• świadectwa pracy
• teksty marketingowe
• dokumenty korporacyjne
• brytyjskie, amerykańskie lub kanadyjskie prawa jazdy
• oferty
• akty chrztu
• zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA
• dowody rejestracyjne pojazdów
• zaświadczenia lekarskie
• świadectwa maturalne
• dyplomy ukończenia studiów
• publikacje naukowe
• i znacznie więcej.


W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH POTRZEBNY JEST TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY?

Ze względu na wymogi formalne i rangę oficjalnej dokumentacji niektóre umowy, pisma czy też dyplomy i świadectwa wymagają uwierzytelnionego przekładu, którego może dokonać jedynie tłumacz posiadający odpowiednie uprawnienia i wpisany do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie przekłady stanowią poświadczenie zapewniające, że dany dokument jest zgodny z oryginałem i ma pełną moc prawną, w związku z czym bez problemu będzie uznany za wiarygodny przez organy państwowe, przedsiębiorstwa czy też banki.

Tłumaczenia przysięgłe najczęściej konieczne są w przypadku wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy załatwianiu spraw urzędowych. Są to oficjalne umowy, dokumenty sądowe, bankowe, ubezpieczeniowe i rejestracyjne, ale także zaświadczenia medyczne, akty notarialne czy też poświadczenia certyfikatów bądź świadectw.